NÚT, CÚC

PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
Ms. Phấn
- 0976 276 486

Nút, cúc

DH-06M
DH-06M
DH-07M
DH-07M
DH-08M
DH-08M
DH-09M
DH-09M
DH-10M
DH-10M
Nút gáo dừa loại 1.1
Nút gáo dừa loại 1.1
Nút gáo dừa loại 2.1
Nút gáo dừa loại 2.1
Nút gáo dừa loại 2.2
Nút gáo dừa loại 2.2
Nút gáo dừa
Nút gáo dừa
Nút gáo dừa loại 45 mm
Nút gáo dừa loại 45 mm
Nút bọc vải 1
Nút bọc vải 1
Nút bọc vải 3
Nút bọc vải 3
Nút vỏ sò
Nút vỏ sò
Nút vỏ sò
Nút vỏ sò
Nút vỏ sò
Nút vỏ sò